Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/12/2017
Αγία Ζώνη ΙΙ: Πως θα δοθούν οι αποζημιώσεις

Ξεκινάει η διαδικασία αποζημιώσεων από τις ζημιές, που προκλήθηκαν από τη ρύπανση του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ».

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο Διεθνής Οργανισμός των Κεφαλαίων αποζημίωσης για ζημιές ρύπανσης από πετρέλαιο (International Oil Pollution Compensation FUNDS, (IOPC FUNDS)) ίδρυσε στις 02 Νοέμβρη 2017, τοπικό γραφείο έγερσης αιτημάτων αποζημίωσης (Local Claims Office), για την υποβολή των αξιώσεων που προέκυψαν από τη ρύπανση που προκλήθηκε συνεπεία της βύθισης του εν λόγω δεξαμενόπλοιου.

Το γραφείο λειτουργεί στον Πειραιά στην οδό Σκουζέ 26, στον 4ο όροφο, προκειμένου να εξασφαλίσει την εύκολη και έγκαιρη υποβολή όλων των αξιώσεων αποζημίωσης. Στοιχεία επικοινωνίας με το εν λόγω γραφείο αναφέρονται ως κάτωθι:
Τηλέφωνο/Φαξ: +30 210 4282334
Email: cso@iopcfundsclaims.org

Ζημιωθέντες συνεπεία της ρύπανσης που προκλήθηκε από τη βύθιση εφόσον ασκούν αξιώσεις με βάση το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, δύνανται να απευθυνθούν απευθείας στο τοπικό γραφείο έγερσης αιτημάτων αποζημίωσης ή/και να ασκήσουν τις αξιώσεις τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 666/1982 (Α΄ 138), προκειμένου να διεκδικήσουν αποζημίωση.

Ενδεικτικά αξιώσεις Αποζημίωσης δύναται να εγερθούν μεταξύ άλλων για:
- Χρήση εξοπλισμού καθαρισμού και λήψης προληπτικών μέτρων.
- Καταστροφή περιουσιακών στοιχείων.
- Έμμεση ζημία.
- Καθαρή οικονομική ζημία (π.χ. μείωση εσόδων λόγω μη δυνατότητας δραστηριοποίησης στην περιοχή που επλήγη)
- Περιβαλλοντική καταστροφή.

Το περιεχόμενο της αξίωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατά το δυνατόν λεπτομερή αναφορά της ζημιάς που υπέστη ο αξιών την αποζημίωση και να συνοδεύεται από υποστηρικτικό υλικό τεκμηρίωσης των αξιώσεων σε συνάρτηση με το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη και τα ανάλογα παραστατικά. Σε κάθε περίπτωση πληροφορίες για αποζημιωτέες αξιώσεις, λεπτομέρειες υποβολής τους και απαιτούμενα στοιχεία προσκόμισης μπορούν να αναζητηθούν και στο τοπικό γραφείο.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο σύνταξης και αποστολής των αιτημάτων στο γραφείο έγερσης αιτημάτων αποζημίωσης (Local Claims Office) καθώς και ενδεικτικοί μορφότυποι υποβολής αυτών, δύναται να ανακτηθούν στην ελληνική γλώσσα μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας: http://www.iopcfunds.org/agia-zoni-ii-claimants/gr/ .

Διχασμένοι οι πολιτικοί υπάλληλοι για τη ΔΑΛ
YAZ: Ρώσικο πλοίο μετέφερε Συριακό πετρέλαιο
Αλλάζουν όλα σε ταχύπλοα – διπλώματα
Τι συζητήθηκε για τη Ναυτιλία στο προϋπολογισμό
Ο δήμαρχος είπε σε ομιλία του ότι ο Πειραιάς «κάθε χρόνο που περνάει θα είναι μία καλύτερη πόλη». Συμφωνείτε;
Ναί. Η πόλη θα καλυτερεύει
Σε κάποια πράγματα ίσως καλυτερεύει
Όχι. Μια από τα ίδια θα είναι
Δεν γνωρίζω. Ασε να δούμε
Επικοινωνία
Όνομα:
Επίθετο:
email:
Σχόλιο:
Αποστολή