Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/02/2017
Πολυνομοσχέδιο ΥΕΝ: Θετικά, «δωράκι» και άλλα

Πολυνομοσχέδιο- σκούπα έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με διατάξεις για τα… πάντα, το Λιμενικό Σώμα, τους πολιτικούς υπαλλήλους, τους ναυτεργάτες, την ακτοπλοΐα, τη Ναυτική Εκπαίδευση, το yachting  κ.α.

•    Στα θετικά του νομοσχεδίου:
1.    Η κατάργηση διατάξεων, που είχαν θεσπιστεί από τη κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου, επί υπουργίας Μ. Βαρβιτσιώτη, για τη ναύλωση σκαφών χωρίς πλήρωμα ή τη διακυβέρνησή τους από άτομα χωρίς πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας.
Οι νέες ρυθμίσεις θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας Ελλήνων ναυτεργατών.
2.    Το άρθρο 56 με το οποίο αναβαθμίζεται η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των πληρωμάτων των πλοίων της ακτοπλοΐας και η εξόφληση δεδουλευμένων και ασφαλιστικών εισφορών από τον εφοπλιστή αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τη δρομολόγηση κάθε τύπου πλοίου, ενώ η παράβασή τους δύναται να επιφέρει ακόμα και απαγόρευση απόπλου.
3.    Η εισαγωγή στο Λιμενικό Σώμα μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων και η θεσμοθέτηση συγκεκριμένων κριτήριων τακτικών και έκτακτων μεταθέσεων, που κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες: α) υπηρεσιακά, β) κοινωνικά και γ) αντικειμενικά, τα οποία συνδέονται με τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών.
4.    Επίσης, στις θετικές διατάξεις συγκαταλέγεται και αυτή του άρθρου 93 με την οποία επιδιώκεται η παροχή σίτισης σε σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) κυρίως της περιφέρειας, με σκοπό  αφενός μεν να χορηγηθεί κίνητρο φοίτησης στις Σχολές αυτές αφετέρου δε να στηριχθούν οικονομικά οι σπουδαστές τους , κατ΄ αναλογία  των αντίστοιχων σπουδαστών ΤΕΙ.

•    Αμφιλεγόμενες, δηλαδή με θετικά και αρνητικά στοιχεία, που τελικά θα κριθούν στην εφαρμογή τους είναι οι διατάξεις για:
1.    Την ακτοπλοΐα (άρθρο 54) και ειδικά η θεσμοθέτηση της δυνατότητας κατάρτισης προγραμματικών συμβάσεων, ανάμεσα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε φορείς του δημόσιου τομέα με αντικείμενο την κάλυψη των θαλάσσιων συγκοινωνιακών αναγκών των νησιών.
Στόχος της ρύθμισης είναι «η ενίσχυση του ρόλου των ΟΤΑ στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας».  Ωστόσο, είναι πανθομολογούμενο ότι οι νησιωτικοί ΟΤΑ και μάλιστα νησιών με πληθυσμό κάτω των 5000 κατοίκων στερούνται εξειδικευμένων στελεχών για να καθορίσουν κριτήρια επιλογής πλοίων και να κάνουν διεθνείς μειοδοτικούς διαγωνισμούς, με ορατό κίνδυνο η διαδικασία να εξελιχθεί σε ένα «παζάρι» με τις υπάρχουσες εταιρείες, που θα καταλήξει σε υψηλό μίσθωμα με χαμένους τους νησιώτες.
Η πρόβλεψη για την πραγματοποίηση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο ουδόλως διασφαλίζει την διαδικασία επιλογής.
Ακόμα, είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ για το σχετικό κεφάλαιο του νομοσχεδίου αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ότι «ενισχύεται η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην αντιμετώπιση των συγκοινωνιακών αναγκών των νησιών», στην αναμόρφωση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών δεν προστέθηκε ούτε ένας (1) φορέας/ εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας…
2.    Η διάταξη του άρθρου 48, με την οποία προτείνεται η κατάργηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και  η μεταφορά του συνόλου των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού αυτής στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και στην υπαγόμενη σε αυτή Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας.
 Με την ίδια τροπολογία ρυθμίζεται η διαδικασία μεταθέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.
«Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας, είναι η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν αστυνομικοί και προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημοσίου τομέα, από μία κοινή οργανική μονάδα Εσωτερικών Υποθέσεων, με αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια. (…) Με αυτόν τρόπο είναι εφικτή η πληρέστερη συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση και αξιολόγηση του σχετικού πληροφοριακού υλικού, η εγκληματολογική ανάλυση των πληροφοριακών δεδομένων, η επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα, η παροχή της αναγκαίας τεχνικής υποστήριξης στην έρευνα υποθέσεων, με τη χρήση σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού»
Ως σύλληψη δεν είναι κακή. Σαφώς προσφέρει εγγυήσεις καλύτερου «εσωτερικού ελέγχου». Είναι, όμως, προφανές ότι η επιτυχία θα κριθεί από το αποτέλεσμα…

•    Άτολμη και ως εκ τούτου αναποτελεσματική η ρύθμιση του άρθρου 83 με την οποία «καθιερώνεται  η απαγόρευση απασχόλησης στρατιωτικού ή πολιτικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησή τους σε προμηθευτές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφάλειας και Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (Νηογνώμονες)».
Εάν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ήθελε να βάλει τέλος σε οποιαδήποτε «ύποπτη» σχέση θα έπρεπε να εφαρμόσει την αντίστοιχη διάταξη των Ενόπλων Δυνάμεων, που απαγορεύει επί τριετία ή πενταετία μετά την αποστρατεία την απασχόληση στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου σε εταιρεία με αντικείμενο σχετικό με τις θέσεις, που κατείχε τα τελευταία 10 χρόνια.
Μόνο έτσι «κόβεται» ριζικά το φαινόμενο στελεχών του Λιμενικού μετά την αποστρατεία τους να πιάνουν δουλειά σε εταιρείες με αντικείμενο σχετικό με αυτό της Υπηρεσίας τους….

•    Χαμόγελα… προκαλούν οι ρυθμίσεις με την οποία επανασυστήνεται (!) το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού, το οποίο έχει συσταθεί από το 1955, με το νόμο 3141/55, και η σύσταση ενός ακόμα Συμβουλίου (άρθρο 98) υπό το τίτλο «Συμβούλιο Συνδυασμένων Μεταφορών», που θα είναι γνωμοδοτικό με βασικό σκοπό τον «εντοπισμό των βασικών περιοχών και θεμάτων στρατηγικής για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών και η διαμόρφωση θέσεων, κατευθύνσεων και προτάσεων για τη βελτίωσή τους»!

Τέλος, δεν λείπει και το «δωράκι» στους εφοπλιστές. Βρίσκεται στο άρθρο 102 με το τίτλο «Θέματα ασφαλείας και πρόληψης ρύπανσης των ελληνικών πλοίων».

Όμως, στην πραγματικότητα ούτε η ασφάλεια ενισχύεται ούτε η ρύπανση προλαμβάνεται καθώς θεσπίζεται ότι εάν η εθνική νομοθεσία είναι αυστηρότερη των διεθνών απαιτήσεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί η λιμενική αρχή «να παρέχει εξαίρεση από τις αυστηρότερες αυτές απαιτήσεις ώστε να εφαρμόζονται μόνο οι αντίστοιχες διεθνείς απαιτήσεις».

Όπως όλα τα… δωράκια προς τους εφοπλιστές δίνεται με το πρόσχημα της προσέλκυσης πλοίων στην ελληνική σημαία.

Όμως, σε μια νησιωτική χώρα, όπως η Ελλάδα, που η καθαρότητα των θαλασσών αποτελεί εθνικό κεφάλαιο, επιτρέπεται να εφαρμόζονται «ελαστικοί» κανόνες σε θέματα ναυτικής ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης;
Ας ελπίσουμε, μόνο, να μη γίνει κανένα ατύχημα δεξαμενόπλοιου στις ελληνικές θάλασσες…..


Σχέδια- τορπίλη για τη ναυτική εργασία στο ΥΝΑ
Διχασμένοι οι πολιτικοί υπάλληλοι για τη ΔΑΛ
«Πώς θα γίνει η Ελλάδα κέντρο της Ν.Α. Ευρώπης»
5+2 στόχους θέτει το Υπουργείο Ναυτιλίας
Ο δήμαρχος είπε σε ομιλία του ότι ο Πειραιάς «κάθε χρόνο που περνάει θα είναι μία καλύτερη πόλη». Συμφωνείτε;
Ναί. Η πόλη θα καλυτερεύει
Σε κάποια πράγματα ίσως καλυτερεύει
Όχι. Μια από τα ίδια θα είναι
Δεν γνωρίζω. Ασε να δούμε
Επικοινωνία
Όνομα:
Επίθετο:
email:
Σχόλιο:
Αποστολή