Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/04/2018
Βήμα για μείωση εκμπομπών άνθρακα από πλοία

«Βήμα» για τη μείωση των εκπομπών των αέριων του θερμοκηπίου από τη Ναυτιλία έκανε η Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), στη τελευταία σύνοδό της, που πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 13/4, στο Λονδίνο.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή συμφώνησε, μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις, σε μια «αρχική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα πλοία ορίζοντας ένα όραμα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη διεθνή ναυτιλία και τη σταδιακή εξάλειψή τους, το συντομότερο δυνατόν αυτό τον αιώνα», σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα «επίπεδα φιλοδοξίας», η αρχική στρατηγική προβλέπει, για πρώτη φορά, μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη διεθνή ναυτιλία, οι οποίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα πρέπει να κορυφώνονται το συντομότερο δυνατόν ώστε να μειωθούν οι συνολικές ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 50% έως το 2050 σε σύγκριση με το 2008, ενώ ταυτόχρονα θα καταβληθούν προσπάθειες για την πλήρη εξάλειψή τους.

Η στρατηγική περιλαμβάνει και μια ειδική αναφορά στη «πορεία μείωσης των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τους στόχους θερμοκρασίας της συμφωνίας του Παρισιού».

Σχολιάζοντας την απόφαση, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) Θεόδωρος Βενιάμης, δήλωσε:
«Η σημερινή απόφαση του ΙΜΟ αποτελεί ορόσημο για την παγκόσμια ναυτιλία και θα πρέπει να αναγνωριστεί και να γίνει σεβαστή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η στρατηγική που συμφωνήθηκε είναι η πρώτη του είδους, όχι μόνο επειδή υπερβαίνει τη Συμφωνία των Παρισίων χάρη στην συμπερίληψη ποσοτικών στόχων, αλλά και διότι, με τον τρόπο αυτό, η ναυτιλία γίνεται ο πρώτος βιομηχανικός κλάδος που υιοθετεί παγκοσμίως συγκεκριμένους στόχους για τη μείωση των συνολικών του εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου (GHG).»

Όπως έχει γράψει αναλυτικά το Pireas2day.gr (για να διαβάσετε την σχετική ανάρτηση πατήστε εδώ) το θέμα είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον σε πολλά κράτη, οι διαπραγματεύσεις ήταν σκληρές και σε πολλές φάσεις υπήρξε κίνδυνος «ναυαγίου».

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον αποτυπώθηκε και από τη συμμετοχή περισσότερων από 100 κρατών μελών του ΙΜΟ, που είναι όργανο του ΟΗΕ, στην Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του IMO (MEPC), κατά τη διάρκεια της 72ης συνόδου της.

•    Η αρχική στρατηγική αποτελεί ένα πλαίσιο για τα κράτη μέλη καθορίζοντας το μελλοντικό όραμα της διεθνούς ναυτιλίας, τα επίπεδα φιλοδοξίας για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και κατευθυντήριων αρχών και περιλαμβάνει υποψήφια βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα περαιτέρω μέτρα, με πιθανά χρονοδιαγράμματα και τις επιπτώσεις τους στα κράτη. Η στρατηγική εντοπίζει επίσης εμπόδια και υποστηρικτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων, της τεχνικής συνεργασίας και της έρευνας και ανάπτυξης (Ε & Α).
Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ Kitack Lim δήλωσε ότι η υιοθέτηση της στρατηγικής ήταν μια άλλη επιτυχημένη απεικόνιση του διάσημου πνεύματος συνεργασίας του ΙΜΟ και θα επέτρεπε στις μελλοντικές εργασίες του ΙΜΟ για την αλλαγή του κλίματος να εδραιωθούν σε μια σταθερή βάση.

Σύμφωνα με τον «Χάρτη πορείας» που ενέκριναν τα κράτη μέλη του ΙΜΟ το 2016, η αρχική στρατηγική αναμένεται να αναθεωρηθεί έως το 2023.

Συνεχίζοντας τη δυναμική των εργασιών για το θέμα αυτό, η επιτροπή συμφώνησε να πραγματοποιήσει την τέταρτη ενδιάμεση συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία κατά τη διάρκεια του έτους.

Αυτή η ομάδα εργασίας θα είναι επιφορτισμένη με την εκπόνηση προγράμματος παρακολούθησης της αρχικής στρατηγικής. εξετάζοντας περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα πλοία, προκειμένου να συμβουλεύει την επιτροπή · και την υποβολή εκθέσεων στην επόμενη σύνοδο του MEPC (MEPC 73), η οποία συνεδριάζει στις 22-26 Οκτωβρίου 2018.

Τα κύρια σημεία της αρχικής στρατηγικής του ΙΜΟ

Η αρχική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα πλοία περιλαμβάνει τα εξής:

•    Όραμα:
Ο ΙΜΟ παραμένει προσηλωμένος στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη διεθνή ναυτιλία και επιδιώκει επειγόντως την εξάλειψή τους το συντομότερο δυνατόν τον αιώνα αυτό.
•    Επίπεδα φιλοδοξίας
Η αρχική στρατηγική προσδιορίζει τα επίπεδα φιλοδοξιών για τον διεθνή ναυτιλιακό τομέα, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογική καινοτομία και η παγκόσμια εισαγωγή εναλλακτικών καυσίμων ή / και πηγών ενέργειας για τη διεθνή ναυτιλία θα είναι αναπόσπαστο στοιχείο για την επίτευξη των συνολικών φιλοδοξιών. Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις εκπομπών, τις επιλογές μείωσης των εκπομπών για τη διεθνή ναυτιλία και τις εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC). Τα επίπεδα φιλοδοξιών που κατευθύνουν την αρχική στρατηγική έχουν ως εξής:
1.    η ένταση άνθρακα του πλοίου να μειωθεί με την εφαρμογή περαιτέρω φάσεων του δείκτη σχεδιασμού ενεργειακής απόδοσης (EEDI) για νέα πλοία
να επανεξετασθεί με στόχο την ενίσχυση των απαιτήσεων σχεδιασμού της ενεργειακής απόδοσης για τα πλοία, με την ποσοστιαία βελτίωση για κάθε φάση που θα καθοριστεί για κάθε τύπο πλοίου, κατά περίπτωση ·
2.    να μειωθεί η ένταση άνθρακα της διεθνούς ναυτιλίας
να μειώσει τις εκπομπές CO2 ανά εργασία στον τομέα των μεταφορών, κατά μέσο όρο σε ολόκληρη τη διεθνή ναυτιλία, κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και να συνεχίσει τις προσπάθειές του προς το 70% έως το 2050 σε σύγκριση με το 2008 · και
3.    Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη διεθνή ναυτιλία έως την κορυφή και την πτώση
στις μέγιστες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη διεθνή ναυτιλία όσο το δυνατόν συντομότερα και να μειώσουν τις συνολικές ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 50% έως το 2050 σε σύγκριση με το 2008, ενώ παράλληλα θα καταβάλουν προσπάθειες για τη σταδιακή κατάργησή τους, όπως ζητείται στο όραμα, μείωση των εκπομπών σύμφωνα με τους στόχους θερμοκρασίας της συμφωνίας του Παρισιού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα

Κοντά στις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκε η απόφαση, που λήφθηκε για την αρχική στρατηγική αν και η ΕΕ έχει ταχθεί υπέρ της λήψης γρηγορότερων και δραστικότερων μέτρων.

Όπως φάνηκε τα περισσότερα από τα κράτη- μέλη της ΕΕ υποστήριξαν αρχικά τη μείωση κατά 70-100% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως μέχρι το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008. (σ.σ. η συμφωνία έκλεισε για μείωση στο 50%)

Στη θέση της ΕΕ πρωτοστάτησε η Γερμανία, το Βέλγιο και η Γαλλία και ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, το Λουξεμβούργο και η Φινλανδία, οι πιο δραστήριες στην προσπάθεια για τη προστασία του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι πιο αδρανής στο θέμα ήταν  η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Κροατία.

Ειδικά, για την Ελλάδα, που αποτελεί παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, η κατάταξή τους στους ουραγούς των κρατών, που επέδειξαν ενδιαφέρον για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν αποτελεί τίτλο τιμής για καμία από τις κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας.
Ακολουθώντας συστηματικά τις θέσεις των εφοπλιστών εμφανίστηκαν, κατά καιρούς, υπουργοί Ναυτιλίας να υποστηρίζουν ότι η Ναυτιλία δεν έχει συμμετοχή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και δεν χρειαζόταν η λήψη κανενός μέτρου!
Βέβαια, οι εφοπλιστές παρακολουθώντας με προσοχή τις διεθνείς τάσεις έχουν την ευελιξία προσαρμογής των θέσεών τους, πράγμα, που για μια ακόμα φορά φάνηκε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας (ως μηχανισμός) δεν διαθέτει….

Η ΕΕΕ

Αναλυτικά, η δήλωση του κ. Βενιάμη για την απόφαση έχει ως εξής:
«Η σημερινή απόφαση του ΙΜΟ αποτελεί ορόσημο για την παγκόσμια ναυτιλία και θα πρέπει να αναγνωριστεί και να γίνει σεβαστή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η στρατηγική που συμφωνήθηκε από την MEPC 72 είναι η πρώτη του είδους, όχι μόνο επειδή υπερβαίνει τη Συμφωνία των Παρισίων χάρη στην συμπερίληψη ποσοτικών στόχων, αλλά και διότι, με τον τρόπο αυτό, η ναυτιλία γίνεται ο πρώτος βιομηχανικός κλάδος που υιοθετεί παγκοσμίως συγκεκριμένους στόχους για τη μείωση των συνολικών του εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου (GHG).
» Η σημερινή απόφαση δεν είναι παρά η αρχή μιας μακράς και δύσκολης διαδικασίας με απώτερο σκοπό την εκπόνηση και εφαρμογή εφικτών και λειτουργικών παγκόσμιων μέτρων που να εγγυώνται την ασφαλή ναυσιπλοΐα και να εξασφαλίζουν ίσους όρους παγκόσμιου ανταγωνισμού, ελαχιστοποιώντας παράλληλα πιθανό αντίκτυπό τους στην αναπτυσσόμενη παγκόσμια οικονομία και το αυξανόμενο διεθνές εμπόριο. Μακροπρόθεσμα, η ικανότητα της ναυτιλίας να παραμείνει στο συμφωνημένο μονοπάτι μείωσης των εκπομπών GHG αναπόφευκτα εξαρτάται από τη διάθεση παγκοσμίως εναλλακτικών, χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας διοξειδίου του άνθρακα ασφαλών καυσίμων για την αποδοτική λειτουργία του παγκόσμιου στόλου. Αυτή η προϋπόθεση είναι απολύτως απαραίτητη για την επιτυχή απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον άνθρακα.
» Η στρατηγική αυτή στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στα κράτη, τους εφοπλιστές, τους προμηθευτές καυσίμων / ενέργειας, τα ναυπηγεία, τους κατασκευαστές μηχανών και τις εταιρείες ναυτιλιακής τεχνολογίας καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν ώστε να παράσχουν τα απαραίτητα εργαλεία για την επιτυχή εφαρμογή αυτής της ιστορικής απόφασης. Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών σκοπεύει να εργαστεί μεθοδικά και εποικοδομητικά με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προς αυτόν τον σκοπό».

  • Η φωτογραφία είναι από τον ΙΜΟ, στιγμιότυπο της Συνόδου της Επιτροπής Περιβάλλοντος
Μεγάλες λιμενικές εκτάσεις περνάνε στους Δήμους
Το «μετέωρο βήμα» μιας Διαδημοτικής Εταιρείας
Ευρωβουλευτές καλούν τον ΙΜΟ να πάρει μέτρα
Νέες ευκαιρίες δημιουργεί η Γαλάζια Ανάπτυξη
Ο δήμαρχος είπε σε ομιλία του ότι ο Πειραιάς «κάθε χρόνο που περνάει θα είναι μία καλύτερη πόλη». Συμφωνείτε;
Ναί. Η πόλη θα καλυτερεύει
Σε κάποια πράγματα ίσως καλυτερεύει
Όχι. Μια από τα ίδια θα είναι
Δεν γνωρίζω. Ασε να δούμε
Επικοινωνία
Όνομα:
Επίθετο:
email:
Σχόλιο:
Αποστολή