Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/01/2016
Τα καλλιστεία στον Πειραιά του 1930

Και όμως, υπήρξε εποχή που τα καλλιστεία του Πειραιά ήταν γιορτή. Μια μεγάλη γιορτή, που γινόταν- που άλλου;- στο εντυπωσιακό ξενοδοχείο του Νέου Φαλήρου, το «Ακταίον», με τις «μεγαλοπρεπείς αίθουσες», όπως τις περιέγραφαν οι δημοσιογράφοι της εποχής.

Τα πρώτα καλλιστεία για την ανάδειξη της «Μις Πειραιεύς» διοργανώθηκαν, στις 12 Ιανουαρίου 1930, με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Δημοσιογράφων Πειραιώς και όπως κάθε τι καινούργιο είχε συναντήσει αντιδράσεις.

Όμως, όπως διαβάζουμε, την επόμενη μέρα, στο ρεπορτάζ της ημερήσιας πειραϊκής εφημερίδας «Χρονογράφος» «όλαι οι εκφρασθείσαι αμφιβολίαι δια την όχι πλήρη επιτυχίαν του χορού ένεκα της συντηρητικότητος της πειραϊκής κοινωνίας διεψεύσθησαν παταγωδώς».

Έτσι, στην εκδήλωση παραβρίσκεται πλήθος πειραιωτών αλλά και αθηναίοι και οι εκπρόσωποι όλων των τοπικών αρχών «σφραγίζοντας» τη μεγάλη επιτυχία της βραδιάς, που ξεκίνησε περίπου στις 10 το βράδυ, με μουσική και χορό, για να ανακοινωθεί μετά τα μεσάνυχτα η νικήτρια του τίτλου, που ταυτόχρονα της χάρισε μεγάλα δώρα.

Μάλιστα, υπήρχαν έξη διαγωνιζόμενες, οι οποίες πήραν μέρος περνώντας από την εξέδρα φορώντας - φυσικά- μόνο φορέματα και στη συνέχεια πέρασαν σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο, όπου η κριτική επιτροπή «υπέβαλε εις εμπεριστατωμένην ανάλυσιν και κριτικήν τα χαρακτηριστικά του προσώπου των, την σωματικήν των διάπλασιν, την ευγένειαν και χάριν των κινήσεων και χειρονομιών τους».

Μετά απ’ αυτή τη δοκιμασία πέρασαν στον «δεύτερο γύρο» τρεις από τις υποψήφιες για να επιλεγεί, τελικά, η «Μις Πειραιεύς του 1930», που ήταν η δεσποινίς Πιπίτσα Καραγιαννοπούλου (το βαπτιστικό της όνομα πρέπει να ήταν Μιράντα).Ας δούμε, όπως καταγράφει το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Χρονογράφος» την βραδιά των καλλιστείων, με την ορθογραφία και τη σύνταξη του πρωτότυπου:

Υπό θριαμβευτικής επιτυχίας εστέφθη η χθεσινή χορευτική εσπερίς ήν διοργάνωσεν ο «Σύνδεσμος Δημοσιογράφων Πειραιώς» εις το Νεοφαληρικόν «Ακταίον» δια την ανακήρυξιν της «Μις Πειραιεύς».

Όλαι οι εκφρασθείσαι αμφιβολίαι δια την όχι πλήρη επιτυχίαν του χορού ένεκα της συντηρητικότητος της πειραϊκής κοινωνίας διεψεύσθησαν παταγωδώς.

Εις τον διακοσμηθέντα με πολλήν καλαισθησία  από τον ανθοκόμον κ. Ξενάκην χώρον του «Ακταίου» συνεκετρώθη ότι εκλεκτότερον έχει να επιδείξει η Πειραϊκή κοινωνία. Αλλά και αι Αθήναι αντιπροσωπεύθησαν ικανώς. Μεταξύ μάλιστα των Αθηναϊκών φυσιογνωμών διεκρίνοντο και πολλαί ραίαι νεαραί δεσποινίδες, εκ των υποψηφίων δια των τίτλον της «Μις Αθήναι» αι οποίαι προσήλθον δια να γνωρίσουν και εκ του σύνεγγυς τα συναγωνιζομένας των.

Η προσέλευσις του κόσμου ήρχισεν ήδη από της δεκάτης και ολίγον προ του μεσονυκτίου αι μεγαλοπρεπείς αίθουσαι του Φαληρικού ξενοδοχείου ήσαν ήδη ασφυκτικώς πλήρεις. Το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων ολοένα και ηύξανεν. Ο χορός εσυνεχίζετο ακατάπαυστα υπό τους ήχους των τζαζ μπαντ αι οποίαι έπαιζαν εναλλάξ.

Η μία η φημισμένη ορχήστρα «Φιγκαρώ» ήτο τοποθετημένη εις την κεντρικής αίθουσαν, καθώς και μια άλλη, η οποία είχε μεγάλην επιτυχίαν εις τα ταγκό και μια τρίτη ορχήστρα έπαιζεν εις την παραπλεύρως αίθουσαν. Από μουσικής απόψεως αξίζει πράγματι πολλά συγχαρητήρια η διοργανωτική επιτροπή.

Παραθέτομεν μερικά ονόματα επί των παρευρεθέντων (…). Τον τιμητικώς προσκληθέντα Σουηδόν ναύαρχον κ. Κούρνες και τους αξιωματικούς του επιτελείου του, τον υφυπουργόν της συγκοινωνίας κ. Αβραάμ, τον δήμαρχον Πειραιώς κ. Παναγιωτόπουλον, το εν Πειραιεί πρόξενον της Φινλανδίας κ. Ευγενιάδην, τον κ. Σπύρου διευθυντήν της αστυνομίας Πειραιώς, τον φρούραρχον Πειραιώς, κ. Τρεπεκλήν, τον κ. Χατζήν βουλευτήν Αιγίνης, τον κ. και την κ. Πιπινέλη, τον κ. Σκλαβούνο, (…)

Το μεσονύκτιον ο τηλεβόας εκάλεσε τας ωραίας και πολλά πολλά χαριτωμένα κεφαλάκια εστράφησαν τότε προν την εξέδραν η οποία είχε στηθή κοντά εις το ανθροστολισμένον άγαλμα των Τριών Χαρίτων- αντίγραφο του γλυπτού αριστουργήματος του Πραντιέ- που ευρίσκετο εις το κέντρον της αιθούσης.
Κανείς δυσταγμός δεν εχωρούσε πια.

Και εκείναι αι οποίαι είχαν λάβει την ηρωικήν απόφασιν να διαγωνισθούν επροχώρησαν και ανέβησαν εις την εξέδραν.

Ήσαν δε αυταί αι δεσποινίδες: 1) Πιπίτσα Καραγιαννοπούλου (Μιράντα) με πράσινο φόρεμα περιπάτου 2) Πόπη Σκλαβούνου με φόρεμα θαλασσί, 3) Λουλού Κοκκίνου, 4) Καίτη Τρομπέτα, με φόρεμα ρόζ, 5) Παπαβασιλείου και 6) Ρίτσα Τσούμα, με μαύρο εμπριμέ.

Όταν αι υποψήφιαι ανήλθον εις την εξέδραν έκαναν μερικάς κινήσεις και έλαβον διαφόρους στάσεις υπό τα ζωηρά χειροκροτήματα του πλήθους. Πρέπει τώρα να σημειώσωμεν ότι καθ’ όλην την διάρκειαν της συγκεντρώσεως αι προτιμήσεις όλων εστρέφοντο προς την δίδα Καραγιαννοπούλου, η οποία υπήρξε ομολογουμένως η βασίλισσα της ονειρώδους αυτής βραδιάς.

Κατόπιν η επιτροπή παρέλαβε τας εξ διαγωνιζομένας και τας ωδήγησεν εις ένα ιδιαίτερον δωμάτιον όπου υπέβαλε εις εμπεριστατωμένην ανάλυσιν και κριτικήν τα χαρακτηριστικά του προσώπου των, την σωματικήν των διάπλασιν, την ευγένειαν και χάριν των κινήσεων και χειρονομιών του.

Τελικώς η επιτροπή απεφάσισε η ψηφοφορία δια την εκλογήν της «Μις Πειραιεύς» να γίνη μόνον μεταξύ των δεσποινίδων Καραγιαννοπούλου, Σκλαβούνου και Τσούμα.
Επηκολούθησεν η ψηφοφορία.

Υπέρ της δίδος Πιπίτσας Καραγιαννοπούλου εψήφισαν οι κ.κ Μελάς, Τόμπρος, Κος και Κα Παναγιωτοπούλου, Θεοδωρόπουλος, Βυζάντιος, Δημητριάδης, Χαντζάρας και Γεωργόπουλος.
Υπέρ της δίδος Τσούμα ο κ. Καμπάνης.
Και υπέρ της δίδος Σκλαβούνου ο κ. Βάθης.

Η δ/νις Καραγιαννοπούλου εξελέγη «Μις Πειραιεύς» με καταπληκτικήν πλειοψηφίαν!

Κατά την διάρκεια της διασκέψεως της επιτροπής εις το ιδιαίτερον δωμάτιον οι παριστάμενοι εις την συγκέντρωσιν είχον κηρυχθή υπέρ της δ/δος Καραγιαννοπούλου διαδηλούντες την προρίμησίν των δια της κραυγής:

«Πράσινο! Πράσινο!» εκ του χρώματος του φορέματος της ευνοουμένης. Υπήρχον, όμως, και πολλοί οι οποίοι εφώναζαν «Θάλασσα! Θάλασσα!», υποστηρίζοντες την εκλογήν της δ/δος Σκλαβούνου.

Η εμφάνισις της επιτροπής εις την αίθουσαν του χορού επέφερε βαθύτατην σιωπήν. Όλοι ανέμενον και ηναγκάσθηκαν να παρατάξουν μετ’ αδημοσνίας να το ακούσουν το όνομα της εκλεγείσης «μις». Και εις το άκουσμα του ονόματος της δίδος Καραγιαννοπούλου όλον εκείνον το πλήθος εξέσπασε εις ενθουσιώδεις ζητωκραυγάς και ζωηρότατα χειροκροτήματα διαρκέσαντα επί πολλήν ώραν.

Η τυχερή της χθεσινής βραδειάς έλαβε εκτός του επίζηλου τίτλου της ωραιοτέρας νέας του Πειραιώς  και τα ουχί ευκαταφρονήματα δώρα: Χρηματικόν έπαθλον 10.000 δραχμών εκ μέρους του Δήμου Πειραιώς, δύο βραχιόλια αξίας 22.000 δραχμών, δώρον του Συνδέσμου Δημοσιογράφων Πειραιώς, 2 μεταξωτές τουαλέττες, 2 καπέλα, 1 νεσεσαίρ μανικιούρ και μιαν τσάνταν.

Να αξιοποιηθούν οι παλαιές φυλακές Αίγινας
Δοκός Υδρας: Μια νησίδα με 6.000 χρόνια ιστορία
Ο Πειραιάς τίμησε τον Αγώνα των Μανιατών
Οι 239 βομβαρδισμοί του Πειραιά!
Ο δήμαρχος είπε σε ομιλία του ότι ο Πειραιάς «κάθε χρόνο που περνάει θα είναι μία καλύτερη πόλη». Συμφωνείτε;
Ναί. Η πόλη θα καλυτερεύει
Σε κάποια πράγματα ίσως καλυτερεύει
Όχι. Μια από τα ίδια θα είναι
Δεν γνωρίζω. Ασε να δούμε
Επικοινωνία
Όνομα:
Επίθετο:
email:
Σχόλιο:
Αποστολή