Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/10/2017
Τέλος στο όριο ύψους σε διαγωνισμούς ΕΛΑΣ- ΛΣ

Σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου φέρνει ανατροπές στους διαγωνισμούς για την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία και του Λιμενικού Σώματος, που θέτουν υψομετρικό όριο σε άνδρες και γυναίκες.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο κρίνοντας την υπόθεση απόρριψης υποψήφιας από διαγωνισμό της ΕΛ.ΑΣ διαπίστωσε ότι «ο καθορισμός ελάχιστου αναστήματος κοινού για όλους τους υποψηφίους, άνδρες και γυναίκες, αποτελεί έμμεση διάκριση, δεδομένου ότι θέτει σε μειονεκτική θέση ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών παρά ανδρών».

Ωστόσο, η απόφαση αποδέχτηκε ότι μπορεί να υπάρχουν υπηρεσίες, που απαιτούν τη χρήση σωματικής δύναμης και «να προϋποθέτουν ιδιαίτερη φυσική κατάσταση, εντούτοις ορισμένα άλλα αστυνομικά καθήκοντα, όπως η συνδρομή προς τους πολίτες ή η ρύθμιση της κυκλοφορίας, δεν φαίνεται να απαιτούν σημαντική σωματική προσπάθεια».

«Εξάλλου, ακόμη και αν υποτεθεί ότι για όλα τα καθήκοντα της Ελληνικής Αστυνομίας απαιτείται ιδιαίτερη φυσική κατάσταση, αυτή δεν φαίνεται να συνδέεται κατ’ ανάγκην με ορισμένο ελάχιστο ανάστημα. Εν πάση περιπτώσει, ο σκοπός διασφάλισης της αποτελεσματικής εκπλήρωσης της αποστολής της αστυνομίας θα μπορούσε να επιτευχθεί με μέτρα που θα συνεπάγονταν λιγότερα μειονεκτήματα για τις γυναίκες, όπως η προκαταρκτική επιλογή των υποψηφίων βάσει των σωματικών ικανοτήτων τους», καταλήγει η απόφαση.

Η υπόθεση έφτασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά τη προσφυγή υποψήφιας σε διαγωνισμό του 2007- 2008 της ΕΛ.ΑΣ, η οποία απορρίφθηκε επειδή δεν είχε το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος του 1,70 μ.

Η υποψήφια Μ.Κ. άσκησε αίτηση ακυρώσεως της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, υποστηρίζοντας ότι είχε υποστεί διάκριση λόγω φύλου. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε την απόφαση, κρίνοντας ότι η ελληνική νομοθεσία δεν ήταν σύμφωνη με την συνταγματική αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων άσκησαν έφεση κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το δικαστήριο αυτό ζήτησε από το Δικαστήριο να διευκρινίσει αν το δίκαιο της Ένωσης  αντιτίθεται σε εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία προβλέπει κοινή προϋπόθεση αναστήματος για όλους τους υποψηφίους, άνδρες και γυναίκες, στον διαγωνισμό για την κατάταξη σπουδαστών στις αστυνομικές σχολές.

Ο Β. Κορκίδης για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό
Πράσινο φως για τρεις νέες Οδηγίες από το Ε.Κ
Διατάξεις με «θετικό πρόσημο» σε νομοσχέδιο
Αποτυχία της ΕΕ στη μετεγκατάσταση προσφύγων
Φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα επενδύσεων στον Πειραιά. Ποιά η γνώμη σας;
Θα δώσουν νέα ώθηση στη πόλη & θέσεις εργασίας
Θα βοηθήσουν αλλά δεν θα αλλάξουν πολύ τα πράγματα
Δεν θα βοηθήσουν και πολύ την πόλη
Η πόλη χρειάζεται άλλα πράγματα για να πάει μπροστά
Επικοινωνία
Όνομα:
Επίθετο:
email:
Σχόλιο:
Αποστολή